«حبس زدایی و زندان زدایی» جدیدترین اثر آیت‌الله هاشمی شاهرودی

«حبس زدایی و زندان زدایی» جدیدترین اثر آیت‌الله هاشمی شاهرودی

به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «حبس زدایی و زندان زدایی»، رویکردهای اصیل و خالص اسلامی را نسبت به مقوله حبس، سجن، حقوق محبوس و مسجون و مقولات مرتبط را تبیین نموده است.

در پشت جلد کتاب می‌خوانیم: دنیا در این قسمت کار کرده است و شیوه‌‌های پیشرفته‌ای را به کار گرفته است، به طور کلی دیدگاه‌ها در مورد شیوه فعلی زندان، تغییر کرده است. در بند گذاشتن محکومان در مکانی به عنوان زندان، روش سالمی نیست. آثار زیانباری را در بر دارد و بازدارندگی کافی نیز ندارد. ممکن است در یک پژوهش کارشناسانه به این نتیجه برسیم که مجازات زندان منحصر به همین سه چهار موردی است که در شرع آمده، آن هم در محدوده زمانی معینی و البته نه به شیوه زندان‌های امروزی، بلکه با شیوه‌ بسیار بازتری که هم فلسفه مجازات حفظ شود و هم ضررها و زیان‌‌های اجتماعی را در پی نداشته باشد.